Free Joomla Template by Discount Justhost

Pobijač ankera

Alat specijalne namene, razvijen za pobijanje ankera potrebnih za postavljanje protivgradne zaštite u voćnjacima. Koristi hidrauliku mašine.